Хмельницький портал

Можливість знати більше.

На початку ХХ століття у Проскурові існувала посада інспектора по виховному нагляду за учнями. Він був зобов'язаний переглядати усі фільми, що йшли в «ілюзіонах». Учні допускалися на кінокартину лише після його дозволу...

ср.22052019

Оновлено:10:55:17 PM

Ви не авторизовані.Зареєструватись ?

Back Ви тут: Головна Про місто Інформація Історичні статті Iсторiя проскурiвських бiблiотек

Історія

Iсторiя проскурiвських бiблiотек

Хмельницька обласна наукова бiблiотека iменi М.Островського має щасливу нагоду святкувати день свого народження не один раз на рiк, а, як мiнiмум, двiчi. Спочатку - 6 лютого, адже саме цього дня 1901 року було затверджено статут “Проскуровской Городской Библiотеки въ память поэта А.С.Пушкiна”, i отримано дозвiл на її вiдкриття.

Першi в Проскуровi публiчнi бiблiотеки-читальнi з’явилися в кiнцi XIX столiття. Вони були приватнi i органiзовувалися своїми власниками виключно з комерцiйною метою - отримувати прибуток з платнi за користування лiтературою. Вiдкрити бiблiотеку можна було лише з особистого дозволу губернатора та вiдповiдних полiцейських установ.

Однiєю з перших в мiстi приватну публiчну бiблiотеку заснувала в 1893 роцi М.Горенштейн. Як свiдчить рапорт Проскурiвського повiтового справника: “публiчна бiблiотека-читальня та книжкова торгiвля при нiй органiзована потомственною почесною громадянкою Мар’ясею Мунiшевною Горенштейн у будинку свого батька - Мунiша Деснера. Кошти на цю справу надав батько, який є знаним в мiстi купцем i вiдомий як добропорядна людина. Бiблiотеку складає виключно росiйська лiтература, а в лавцi продаються головним чином офiцiйнi пiдручники для навчальних закладiв”.

Одночасно в Проскуровi iснувало 2-3 приватнi читальнi, але вони явно не задовiльняли попит мешканцiв мiста. По-перше, вибiр книг в них був досить обмежений, по - друге - платня за користування лiтературою була надто високою (до 1 крб. 50 коп. за примiрник). До того ж, робота приватних бiблiотек залежала виключно вiд примх власника - однi читальнi по декiлька мiсяцiв були зачиненi, другi, взагалi, вже через пiвроку пiсля вiдкриття припиняли своє iснування. Тому громадськiсть та iнтелiгенцiя мiста звернулась до губернатора iз проханням заснувати в Проскуровi постiйну публiчну бiблiотеку.

Узгодження цього питання взяла на себе мiська Дума, яка в квiтнi 1900 року надiслала на розгляд губернської влади статут майбутньої бiблiотеки, а також прохання про надання штатної одиницi в чинi колезького регiстратора для введення посади бiблiотекаря. Нарештi, 6 лютого 1901 року було затверджено статут “Проскуровской Городской Библiотеки въ память поэта А.С.Пушкiна”, i отримано дозвiл на її вiдкриття, яке вiдбулося в травнi цього ж року в однiй з кiмнат офiцерського зiбрання 46 Днiпровського полку, що знаходилося на розi вулиць Олександрiвської (нинi Проскурiвська) та Дворянської (нинi Володимирська). Книжковий фонд бiблiотеки становив близько тисячi примiрникiв. Від цієї бібліотеки веде свій родовід теперішня Хмельницька обласна наукова універсальна бібліотека імені Островського. У 1970-х роках будинок було знесено. 


Колишня міська публічна бібліотека, знаходилося на розi вулиць Олександрiвської (нинi Проскурiвська) та Дворянської (нинi Володимирська). У 1970-х роках будинок було знесено. Фото початку ХХ ст.

Користування книгами, журналами та газетами в примiщеннi бiблiотеки для всiх вiдвiдувачiв було безплатним, а при видачi книг додому необхiдно було вносити заставу.

Кошти на утримання бiблiотеки складалися з надходжень з мiської Думи (20-30 крб. щомiсяця), членських внескiв, пожертвувань, плати за проведення концертiв та iнших розважальних заходiв. Керiвництво бiблiотекою здiйснював Розпорядчий Комiтет, який обирався на загальних зборах так званих “Членiв бiблiотеки”. Отримати членський квиток мiг будь-хто, крiм неповнолiтнiх, вихованцiв учбових закладiв, нижчих вiйськових чинiв та обмежених в правах по суду. Рiчний членський внесок становив не менше 3 крб., а тi, хто одночасно вносив готiвкою або книгами не менше 50 крб., отримував право пожиттєвого члена бiблiотеки. Члени бiблiотеки користувалися книгами без обмежень, безплатно та без внесення застави.

Пiд час громадянської вiйни бiблiотеку iм.Пушкiна було пограбовано, бiльшiсть книг втрачено. Вiдновила вона свою роботу в 1921 роцi, i вiдповiдно до адмiнiстративного статусу Проскурова була або окружною, або мiською. В 1926 роцi бiблiотецi бул присвоєно iм’я Ф.Дзержинського. В березнi 1941 року, пiсля перенесення обласного центру з Кам’янця-Подiльського до Проскурова, бiблiотецi надано статус обласної.

Якщо уважно придивитися до будинку, в якому розміщується обласна бібліотека імені Островського, то можна помітити, що його основу складає старий одноповерховий будинок, контури якого можна виділити хіба що по закруглених високих вікнах. Споруджений він був на початку XX століття для потреб повітового казначейства, і лише у 1960-х роках був добудований другий поверх та корпус книгосховища.

З початку XIX століття Проскурівське повітове казначейство розміщувалося у самому центрі міста — на перехресті Кам’янецької та Купецької (нині – Подільської) вулиць, на місці, де нині височить 16-поверхівка і магазин “Книжковий світ”. Що цікаво, у 1802 році будинок казначейства був єдиною кам'яною спорудою Проскурова (не рахуючи 7 крамниць). На початку XX століття для казначейства побудували нову, більш простору, будівлю на перехресті Мільйонної й Комерційної (нині – Театральна і Грушевського). Саме у цьому будинку з квітня 1944 року розмістилася обласна бібліотека, де вона знаходиться i сьогоднi. Iм’я письменника-земляка Миколи Островського їй присвоєно в 1949 роцi.

Сергiй ЄСЮНIН

Також читайте:
У Хмельницькій обласній бібліотеці - майже 5 000 рідкісних книг
Історичні аспекти зародження, розвитку і діяльності міського самоврядування міста Проскурова
Театральна вулиця