Історія

Проскурiвська земська лiкарня

Для хмельничан стало звичним, що нинi сучаснi лiкарнi виглядають як невеличкi мiстечка з багаточисельними спорудами та парковою зоною.

Перше подiбне “медичне мiстечко” в нашому мiстi з’явилося 100 рокiв тому: в 1911 роцi став до ладу комплекс споруд Проскурiвської повiтової земської лiкарнi. Деякi примiщення та зеленi насадження колишньої земської лiкарнi збереглися й донинi - це обласна iнфекцiйна лiкарня.


Міська інфекційна лікарня. Фото 1970-х років.

Земська медицина на Подiллi почала розвиватися з 1904 року. Медичне обслуговування населення було органiзоване по дiльничному принципу. Наприклад, Проскурiвський повiт подiлявся на п’ять лiкарських дiльниць: Проскурiвську, Кузьминську, Сатанiвську, Чорноострiвську та Ярмолинецьку.

Проскурiвська дiльниця включала мiсто з майже 40 тисячами населення та ще 31 село з 38 тисячами мешканцiв, яких обслуговували два фельдшерських пункти (в Малиничах i Пашкiвцях), акушерський пункт (Пашкiвцi) та земська лiкарня в Проскуровi.

Довгий час земська лiкарня вимушена була розташовуватися в орендованих примiщеннях, що не давало можливостi для полiпшення якостi медичної допомоги та розширення установи. Нарештi повiтове земство винайшло кошти, i в 1911 роцi був введений в дiю новий медичний комплекс.

“Мiстечко” земської лiкарнi розташувалося на пiвденнiй околицi Проскурова по лiвий бiк Кам’янецького шосе, зайнявши площу в двi десятини. В комплекс увiйшли: головний корпус, “заразний” барак, службовий корпус, квартира лiкаря, два льодовики, капличка, станцiя бiологiчної очистки води, хлiв та вiтряний двигун для водопостачання. Територiя лiкарнi була засаджена плодовими деревами.

В лiкарнi працювали 2 лiкарi, 2 фельдшери, акушерка, сестра, наглядач, 4 сидiлки, господарник-доглядач та кiлька робiтникiв. Завiдуючим був лiкар-хiрург Г.Ф.Меленевський. Всього Проскурiвська земська лiкарня мала 40 штатних лiжок i за рiк обслуговувала близько пiвтисячi стацiонарних хворих. Так, в 1911 роцi стацiонарне лiкування пройшло 411 чоловiк, було проведено 42 операцiї стацiонарним та 626 амбулаторним хворим. До того ж, амбулаторiю щоденно в середньому вiдвiдувало 35 чоловiк. Зазначимо, що всi послуги в лiкарнi надавалися безплатно.

С. Єсюнін